📖 Knihy, třídíme do řady kategorií a naším primárním cílem je, aby neskončily ve sběru. Tam zavezeme opravdu jenom ty, které jsou velmi poškozené.